» Projekt równać szanse

Projekt Równać szanse

Młodzi do dzieła!!!

„alternaTYwni” ruszają do akcji. Z początkiem stycznia Miejski Dom Kultury w Ornecie rozpoczął realizację projektu dla młodzieży finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji i Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2013”.

Misją programu jest wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miasteczek i wsi poprzez podnoszenie ich kompetencji oraz rozwój umiejętności społecznych. Projekt „alternaTYwni” ma zapewnić młodym ludziom możliwość samorealizacji, nabycia nowych umiejętności i wiedzy, nawiązanie współpracy z innymi grupami, instytucjami, osobami oraz rozpoznania swoich możliwości i ograniczeń. W ramach działania będziemy wspierać i finansować samodzielnie zaplanowane młodzieżowe inicjatywy społeczno-kulturalne, a także szkolić i wymieniać doświadczenia z grupami z Morąga oraz Elbląga.

Od stycznia rusza cykl zajęć w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów:

  • Styczeń – szkolenie integracyjne, Orneta,
  • Luty – dwudniowe szkolenie wyjazdowe „Komunikacja i współpraca w grupie”, Morąg,
  • Luty – warsztaty obróbki cyfrowej zdjęć i filmów, Orneta,
  • Marzec – „Diagnoza środowiska lokalnego i współpraca lokalna”, Orneta,
  • Kwiecień – dwudniowe szkolenie wyjazdowe „Projektowanie inicjatyw kulturalnych – planowanie, finansowanie, promocja”, Elbląg.

Wielki finał podsumowujący projekt zaplanowany został na lipiec 2014 roku.

Zachęcamy do udziału w projekcie młodzież w wieku 13-19 lat mieszkającą na terenie miasta i gminy Orneta. A oto wytyczne do rekrutacji:

Do dnia 29 stycznia 2014r. należy wysłać na adres katarzyna.rykojc@mdk.orneta.pl swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, szkołę, dane kontaktowe oraz krótki opis dlaczego chcecie wziąć udział w projekcie. Zgłoszenie w wersji papierowej można także dostarczyć do biura MDK w Ornecie, 1 Maja 45.

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. Lista osób przyjętych do projektu zostanie zamieszczona na naszej stronie www.mdk.orneta.pl w dniu 30 stycznia, zaś uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o przyjęciu do Młodzieżowej Szkoły Liderów. Pierwsze szkolenie integracyjne odbędzie się 31.01.2014r. w godz. 9.00-15.00 w Miejskim Domu Kultury.

Więcej informacji udzielają Radosław Ignaciuk oraz Katarzyna Rykojć pod numerem tel. 55 242 10 39.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress