Święta Elżbieta – patronka miasta Orneta

Św. Elżbieta Węgierska (z Turyngii)Z okazji 700-lecia miasta Orneta, które przeżywaliśmy w 2013 roku do Rady Miejskiej w Ornecie zwrócili się z prośbą Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Ornecie ksiądz kan. Krzysztof Józefczyk oraz Mieszkańcy Ornety o ponowne obranie św. Elżbiety Węgierskiej na Patronkę Miasta Orneta.

Trudno stwierdzić, kiedy św. Elżbieta Węgierska (z Turyngii) została obrana patronką Ornety. Zapewne jej kult w tym mieście był znany od początku XV wieku. Zachowała się notatka, że w 1419 roku bliżej nieznany Piotr zwrócił się do Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego z prośbą, by można było śpiewać Mszę świętą ku czci św. Elżbiety. W zachowanych protokołach powizytacyjnych z XVI – XVIII wieku nie ma informacji na temat kultu świętych i obchodów liturgicznych, tym samym nie istnieją zapisy o św. Elżbiecie. Dopiero w XIX wieku do kwestionariusza wizytacyjnego wprowadzono pytanie o szczególne uroczystości parafialne (besondere Parochalfeste) i w odpowiedziach w 1843 roku pojawia się św. Elżbieta „vidua” (wdowa). Zatem chodzi o św. Elżbietę Węgierską. Takie same odpowiedzi znajdują się w protokołach sporządzonych w kolejnych latach. W 1847 roku dodano jeszcze zapis „S. Elisabeth, Stand – Patronin”.

W ogłoszeniach parafialnych w 1895 roku napisano, że „w najbliższą niedzielę obchodzimy święto świętej Elżbiety, patronki naszego miasta. Ofiara (procesja ofiarna) wspólnoty miejskiej przejdzie od ratusza” … w oryginale: Künftigen Sonntag Feiner wir das Fest der S. Elisabeth, der Patronin unserer Stadt. W 1907 roku mamy prawie identyczny zapis, choć użyto już określenia „Schutzpatronin unserer Stadt” (patronka / opiekunka).

Jeszcze pod koniec okresu międzywojennego  we wspomnienie św. Elżbiety organizowano Ofiarę (procesję). W najbliższą niedzielę po uroczystości Jej obraz przy głosie wszystkich dzwonów przenosiło rano dwóch opiekunów kościoła (prowizorów, przedstawicieli) spod ratusza do kościoła i tam na ołtarzu św. Elżbiety (zapewne chodzi o ołtarz boczny po lewej stronie głównego) pozostawiono na cały tydzień.

Tradycji tej zaprzestano po drugiej wojnie światowej, w skutek zmian ludnościowych. Napływająca ludność nie znała wcześniejszych obyczajów. W nowej rzeczywistości politycznej nie było też możliwości organizowania obchodów religijnych o charakterze miejskim, a tym samym pielęgnowania kultu patronów miast. Dziś pragniemy na nowo powierzyć Nasze Miasto panu Bogu za wstawiennictwem św. Elżbiety Węgierskiej i czcić Ją jako Naszą Patronkę.

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/350/14
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie przywrócenia Świętej Elżbiety Węgierskiej (z Turyngii)
Patronką Miasta Orneta

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§1. Rada Miejska w Ornecie wyraża prośbę i życzenie, aby Święta Elżbieta Węgierska została przywrócona jako Patronka Miasta Orneta,
§2. Dzień 17 listopada ustanawia się świętem Patronki Miasta Orneta,
§3. Upoważnia się Burmistrza Ornety do wystąpienia z prośbą do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego o przywrócenie Miastu Orneta Patronki Świętej Elżbiety Węgierskiej,
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety,
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

 

Źródło: UCHWAŁA Nr XLVIII/350/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 września 2014 roku, w sprawie przywrócenia Świętej Elżbiety Węgierskiej (z Turyngii) Patronką Miasta Orneta.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
error: Treść bloga jest chroniona !!
Otwóż czat
1
Witaj ... w czym mogę Ci pomóc ? :)
Witaj .... w czym mogę Ci pomóc ?