Orneta

OrnetaORNETA (niem. WORMDITT) – zwana często perłą architektury warmińskiej. Jedno z najpiękniejszych miast na Warmii, byłego Ermland w Prusach Wschodnich.
Położona jest nad małą rzeką Drwęcą Warmińską na Równinie Orneckiej – polodowcowym sandrowym obniżeniu pomiędzy Wzniesieniem Górowskim, a Pojezierzem Olsztyńskim oraz między płynącą rzeką Drwęcą Warmińską i potokiem wypływającym z Jeziora Mieczowego.
Jest to część historycznej krainy – Warmia w północno-wschodniej Polsce.
Duża ilość lasów, bogactwo przyrody, zabytków historycznych Ornety i okolic podnosi w wysokim stopniu walory krajoznawczo – turystyczne regionu.

Orneta jest gminą średnio uprzemysłowioną. Liczne zasoby leśne pozwoliły na rozwój przemysłu drzewnego.
Wspaniałe warunki naturalne (bliskość lasów i jezior), dobra infrastruktura, dogodne położenie (bliskość do granicy z Obwodem Królewieckim i ważniejszych miast jak Olsztyn, Braniewo, Gdańsk, Elbląg) sprawiają, że Orneta jest bardzo atrakcyjna pod względem inwestycyjnym. Duże możliwości gospodarcze istnieją w dziedzinie przetwórstwa owocowo – warzywnego, a także w dziedzinie agroturystyki.
Dobrze rozwinął się tutaj handel i rzemiosło.

Na terenie Miasta i Gminy Orneta znajduje się: 116 km dróg publicznych o twardej nawierzchni w tym ulepszonych: 101 km. Orneta posiada regularną sieć komunikacji autobusowej, busowej, oraz kolejowej: stacja towarowo-osobowa.

 

Gmina Orneta – opis

Gmina Orneta zajmuje powierzchnię 244,1 km2. Znajduje się w województwie Warmińsko-Mazurskim. Od zachodu przylega do gminy: Godkowo, Wilczęta. Naturalną granicę stanowi tutaj rzeka Pasłęka. Od północy sąsiaduje z gminą Płoskinia i gminą Pieniężno.
Obszar gminy leży w obrębie czterech mezoregionów – mianowicie: Równiny Orneckiej i Wzniesień Górowskich, obejmujących swym zasięgiem centralną i północną część gminy. Mezoregiony te wchodzą w skład mezoregionu Nizina staropruska. W południowej części omawianego obszaru, położony jest mezoregion Pojezierza Olsztyńskiego – makroregion Pojezierza Mazurskiego. Ostatni z czterech mezoregionów, Równina Warmińska, makroregion Pobrzeża Gdańskiego, obejmują swoim zasięgiem dolinę Pasłęcką (J. Kondracki 1982 r. ).

Na omawianym obszarze znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu; na północnym – wschodzie „Równiny Orneckiej” a w południowo – zachodniej części gminy istnieje obszar chroniony „Rzeki Pasłęki”. A w otoczeniu Pasłęki został utworzony rezerwat przyrody. Przez środek gminy płynie w kierunku zachodnim dopływ Pasłęki, Drwęca Warmińska, a przez północno-zachodnią część gminy przepływa rzeka Wałsza. Rzeźba terenu nie jest zbyt urozmaicona; Równina Ornecka pokrywa większą część gminy. Obejmuje równinny obszar sandrowy ciągnący się równoleżnikowo po obydwu stronach rzeki Drwęcy Warmińskiej. W północnej części gminy, wśród lasów, położone jest jezioro Taftowo.

Obszary leśne znajdują się w południowo-wschodniej części analizowanego rejonu i rozciągają pasem w kierunku północno-zachodnim.

Niewielkie powierzchnie lasów mieszanych występują na południe od Ornety. Największe obszary użytkowane rolniczo, zajmują zachodnią i północną część gminy. Ośrodkiem miejskim jest Orneta.
Jest to typowa gmina o charakterze rolniczym. W większości użytki rolne należą do gospodarstw indywidualnych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Otwóż czat
1
Witaj ... w czym mogę Ci pomóc ? :)
Witaj .... w czym mogę Ci pomóc ?